Optymalizacja podatkowe – co to jest IKZE?

Co to jest Ikze?
W moim poprzednim wpisie dotyczącym optymalizacji podatkowej opisywałem zasady działania Indywidualnych Kont Emerytalnych. Z tym tekstem możecie zapoznać się tutaj. Dziś opowiem o kolejnym z instrumentów, który w bardzo prosty sposób może pomóc obniżyć płacone podatki. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, bo o nim mowa, pozwala odpisać od dochodu równowartość dokonanych na niego wpłat, co wprost przekłada się na niższy podatek dochodowy! Zainteresowany? Zapraszam zatem do dzisiejszego wpisu!

Co to jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

Zasady funkcjonowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (w skrócie IKZE) definiuje ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Czym zatem są tego typu konta? Jest to dodatkowa i dobrowolna forma oszczędzania przede wszystkim z myślą o emeryturze. Podobnie jak IKE mogą funkcjonować w bardzo różnej formie: jako depozyt bankowy, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy jako rachunek maklerski. Ich główną i najważniejszą zaletą jest możliwość odpisania od dochodu równowartości wpłat na to konto w danym roku. Co to oznacza? Dzięki temu, że zmniejszona zostanie podstawa opodatkowania, nasz podatek dochodowy będzie niższy. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać dokonane na IKZE wpłaty i cieszyć zwrotem nadpłaconego podatku 🙂 Jak duża jest to kwota? O tym w dalszej części wpisu.
 
Drugą zaletą IKZE jest, podobnie jak w przypadku IKE, możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych (czyli tzw. podatku Belki). Jeśli nasze środki w ramach tego instrumentu wypłacimy po osiągnięciu 65 roku życia i jednocześnie mamy za sobą kolejne 5 lat oszczędzania to podatku Belki nie zapłacimy. Niestety całkowicie podatku nie unikniemy. Zostanie bowiem potrącony zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Wypłata środków zgromadzonych w ramach IKZE może nastąpić jednorazowo lub w ratach, przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy.
A co w sytuacji gdy środki będą nam potrzebne wcześniej? W każdej chwili możemy wypłacić z IKZE całość środków. Nie ma możliwości częściowych wypłat jak w przypadku IKE. W takiej sytuacji wartość wypłaty należy wpisać do zeznania podatkowego i zapłacić od niej podatek według skali podatkowej (a więc 18 lub 32%).
 
 

Gdzie można założyć IKZE i w jakiej formie?

Z uwagi, iż IKZE, podobnie jak IKE, może mieć różne formy to możliwość założenia tego typu produktu oferują różne podmioty:
– otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
– podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską
– zakłady ubezpieczeń na życie,
– banki,
– dobrowolne fundusze emerytalne
 
Tym samym nasz IKZE może mieć różne formy z pośród wymienionych:
– rachunek oszczędnościowy,
– rachunek maklerski,
– ubezpieczenie z funduszem kapitałowym,
– fundusze inwestycyjne,
– dobrowolny fundusz emerytalny
 
To jaki rodzaj rachunku wybierzemy zależy tylko od nas.
 

Ile środków można wpłacić na IKZE?

No właśnie, na nasze IKZE możemy wpłacić maksymalnie tyle ile określono w limicie wpłat. Wartość ta dla każdego roku jest ustalana odrębnie i podawana w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Dla zainteresowanych powiem tylko, że ustalony jest on zgodnie ze wspomnianą wcześniej ustawą o IKE i IKZE i stanowi 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej. W każdym razie limit wpłat na IKZE na 2018 rok wynosi 5 331,60 zł. Co jeśli wpłacimy więcej środków? Podmiot, który prowadzi nasze IKZE będzie zobowiązany do zwrotu nam kwoty przewyższającej podany limit.
 
 

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Wartość wpłat na IKZE w danym roku można wskazać w zeznaniu rocznym i obniżyć wartość płaconego podatku. Zakładając, że wpłacamy rocznie maksymalną kwotę, która dla 2018 r. wynosi 5 331,60 zł i według skali podatkowej powinniśmy zapłacić 18% podatku to jego wartość zostanie obniżona aż o 959,69 zł. W przypadku gdy jednak przekroczymy drugi próg podatkowy i płacimy 32% podatku to zastosowanie ulgi z tytułu IKZE pozwoli obniżyć jego wartość o 1706,11 zł! I tak każdego roku 🙂
 

Ile można mieć kont IKZE?

Każdy może posiadać w danym momencie tylko jedno konto IKZE. Jeśli nasze IKZE zamkniemy w trakcie procesu oszczędzania, to nic nie stoi na przeszkodzie byśmy mogli otworzyć je ponownie za jakiś czas. Co ważne, możemy także przenosić nasze środki zgromadzone w ramach IKZE pomiędzy podmiotami. Jeśli instytucja, która prowadzi dla nas IKZE przestała nam odpowiadać albo osiągane zyski z IKZE nie są dla nas zadowalające, możemy przenieść te środki do IKZE w innym podmiocie. Możliwa jest jedna darmowa zmiana w okresie 12 miesięcy.  Transfer środków pieniężnych w takiej sytuacji nic nie kosztuje. Opłaty mogą się pojawić, jeśli byśmy chcieli przenieść np. papiery wartościowe. Warto wtedy sprawdzić wysokość opłat w tym zakresie, w umowie zawartej z instytucją, która prowadzi nasze IKZE. Tym samym regulacje w tym zakresie są analogiczne jak w przypadku IKE.


Czy środki w ramach IKZE są dziedziczone?

Tak, środki zgromadzone w ramach IKZE są dziedziczone w całości, w dodatku nie ma konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn. Od wypłaty będzie potrącony jednak zryczałtowany podatek w wysokości 10%.
 


Czy opłaca się oszczędzać w ramach IKE?

To podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać wybierając jakikolwiek sposób oszczędzania. Moim zdaniem IKZE jest dobrym pomysłem dla osób oszczędzających na dalszą przyszłość. Jak zawsze zachęcam do tego by najpierw zgromadzić podstawową poduszkę finansową (równowartość 6-12 miesięcznych kosztów utrzymania), ponieważ środki w ramach IKZE są przeznaczone na naszą emeryturę a nie finansowanie bieżących planów. Kluczową zaletą IKZE jest jednak możliwość osiągania realnych korzyści każdego roku, poprzez obniżenie wartości płaconego podatku dochodowego. O tym jaki rodzaj IKZE wybrać każdy musi zdecydować samodzielnie. Nie wszyscy bowiem posiadają wiedzę i umiejętności by kupować akcje poprzez rachunek maklerski a znowu inne osoby nie będą zadowolone ze stosunkowo niskich zysków na IKE w formie depozytu bankowego. Warto więc samemu przeanalizować dostępne na rynku oferty i wybrać najwłaściwszą dla siebie.
 
Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z moim wpisem dotyczącym IKE dostępnym tutaj.
 
Jeśli macie jakiekolwiek pytania koniecznie dajcie znać w komentarzu!

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *