Obliczanie zysku z lokat + darmowy kalkulator

Obliczanie zysków z lokat

W życiu każdego z nas przychodzi ten moment, kiedy wreszcie udaje się nam odłożyć określoną kwotę pieniędzy. Nie ma znaczenia czy jest to 1 tys. zł czy 100 tys. Ważne jest, że nie są to środki, które zamierzamy przeznaczyć na comiesięczne wydatki. Jedni zbierają na wymarzony urlop wakacyjny, inni na nowe auto a jeszcze inni na zakup mieszkania. Niezależnie od obranego celu dobrze gdy takie środki nie leżą na nieoprocentowanym koncie osobistym lecz są „zagonione do pracy”. Najpopularniejszą formą lokowania oszczędności są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. I słusznie. To prosty i bezpieczny sposób pomnażania kapitału. Z uwagi na obecny, niski poziom stóp procentowych, średnie oprocentowanie takich produktów oscyluje na poziomie ok. 2%. Mimo to wciąż na rynku dostępne są lokaty dla tzw. nowych klientów dające nawet 4%. Czy jednak potraficie obliczyć zysk z takiej lokaty? Tego dowiecie w tym wpisie, a także będziecie mogli sami dokonać własnych obliczeń za pomocą udostępnionego kalkulatora.

 

Czym różni się lokata bankowa od konta oszczędnościowego?

Co do zasady oba produkty są formą pożyczki dla banków je oferujących. Dzięki nim mogą one bowiem pozyskać pieniądze niezbędne do udzielania kredytów. W zamian za pozyskane w ten sposób środki wypłacane są nam odsetki. W przypadku lokat odsetki naliczane są na koniec okresu jej zawarcia. Przykładowo jeśli założymy lokatę na 3 miesiące to właśnie po tym okresie otrzymamy należne nam odsetki. Inaczej jest w przypadku kont oszczędnościowych. Tam środki możemy wpłacać na dowolny okres a kapitalizacja odsetek następuje co określony czas (zazwyczaj co miesiąc). Tym samym konta oszczędnościowe są zdecydowanie bardziej elastyczniejszą formą pomnażania oszczędności niż lokaty, chociaż oferują zazwyczaj niższe oprocentowanie. Dzięki nim mamy ciągły dostęp do środków, które możemy wypłacić w dowolnej chwili. Dodatkowo w przypadku lokat, w sytuacji wcześniejszego zerwania lokaty zazwyczaj nie otrzymamy żadnych odsetek a jedynie wpłacony kapitał. Jednym z nielicznych wyjątków na rynku jest Lokata Bezkarna w BGŻ Optima aktualnie umożliwiająca ulokowanie nawet 20 000 zł na okres 3 miesięcy przy oprocentowaniu 3,5% w skali roku. Jaka nazwa wskazuje można ją bezkarnie zerwać i otrzymać odsetki za ilość dni, kiedy produkt był aktywny.
Uważać jednak należy na wszelkie produkty „lokatopodobne” np. lokaty strukturyzowane. O tym czym są i jak odróżnić te, które są przygotowane tylko po to żeby wyciągnąć nasze pieniądze pisałem tutaj. Są to produkty, które nie gwarantują osiągnięcia zysku, więc należy do nich podchodzić bardzo ostrożnie.

Jeszcze jedna ważna rzecz – nie należy lokować w jednym banku więcej niż równowartość kwoty 100 tys. euro. Kwota ta jest nie przypadkowa, ponieważ nasze środki w bankach są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny tylko do tej wysokości. Jeśli bank, w którym mamy nasze oszczędności upadnie to BFG wypłaci nam nasze pieniądze tylko do wysokości wskazanego limitu. Jeśli jednak macie wspólny rachunek np. z małżonką/kiem to limit ten obowiązuje dla każdej z osób oddzielnie.

Czytaj także: Jak zarabiać na bankach?


Jak obliczyć zysk z lokaty lub konta oszczędnościowego?

Przechodząc do sedna dzisiejszego wpisu sprawdźmy jak należy obliczać zysk z naszych oszczędności ulokowanych na lokacie bądź koncie oszczędnościowym. Do tego celu potrzebować będziemy następujących danych:
– wysokości oprocentowania. Pamiętajcie, że oprocentowanie zawsze jest podawane w skali roku! Jeśli zakładasz lokatę na 6 miesięcy na 3% to nie oznacza, że otrzymasz po prostu 3% od wskazanej kwoty. Wartość ta zawsze będzie liczona proporcjonalnie do czasu trwania lokaty ale w stosunku rocznym;
– czas trwania liczony w dniach proporcjonalnie do całego roku np. lokata na 3 miesiące najczęściej ma  91 lub 92 dni w zależności od miesiąca, w którym ją zakładamy
– sumy ulokowanych środków.

Wzór na obliczanie zysku z lokat jest następujący:
Zysk = suma ulokowanych środków * wysokość oprocentowania * czas trwania

Tym samym aby obliczyć nasz zysk musimy pomnożyć wysokość wpłaconych środków przez wysokość oprocentowania oraz przez ułamek x/365 (lub 366 w przypadku roku przestępnego), gdzie x oznacza ilość dni obowiązywania lokaty bądź oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Uwaga – w przypadku konta oszczędnościowego wyliczenia należy przeprowadzać osobno dla każdego okresu pomiędzy jedną kapitalizacją odsetek a kolejną, ponieważ po naliczeniu odsetek ich wartość powiększa kapitał, od którego będą naliczone odsetki w kolejnym okresie.

Dodatkowo wartość naliczonych odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie pomniejszona o tzw. podatek Belki, który wynosi 19%.

Czytaj także: Android Pay – jak to działa?

Czas na przykład!

Sprawdźmy jak powyższy wzór prezentuje się na konkretnych przykładach.

1. Mamy 10 000 zł ulokowanych na 6-cio miesięcznej lokacie o oprocentowaniu 4%. Ile zyskamy po jej zakończeniu?
10 000 zł *0,04* 183/365 = 202,74 zł
Dodatkowo odejmując od tej kwoty podatek belki (202,74 *0,19=38,52 zł) dowiemy się, że „na czysto” otrzymamy 164,22 zł.

2. Mamy 5 000 zł na koncie oszczędnościowym oprocentowanym na 3% z miesięczną kapitalizacją. Środki utrzymujemy przez 15 dni w pierwszym miesiącu oraz 20 dni w drugim. IIe zyskamy na koniec drugiego miesiąca?
W tym przypadku musimy przeprowadzić osobne obliczenia dla każdego z miesięcy i na koniec je zsumować.
Pierwszy miesiąc: 5 000 zł*0,03*15/365 = 6,16 zł. Po odjęciu podatku Belki (6,16*0,19=1,17zł) da to nam kwotę  4,99 zł
Drugi miesiąc: 5004,99 zł*0,03*20/365= 8,22 zł. Po odjęciu podatku Belki (8,22*0,19=1,56 zł) da to nam kwotę 6,66 zł
Zatem po dwóch miesiącach nasz zysk wyniesie 4,99 zł+6,66 zł= 11,65 zł

Wiem, że nie każdy będzie chciał dokonywać takich obliczeń (chociaż warto!) Dlatego też dla ułatwienia poniżej znajdziecie uproszczony kalkulator, w którym możecie samodzielnie wyliczyć wartość spodziewanych odsetek. 
 

 

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *