Do 350 zł premii w promocji nowego konto osobistego w Credit Agricole!

Do 350 zł za założenie konta osobistego w Credit Agricole!
Bank Credit Agricole niedawno wprowadził znaczące zmiany do swojej oferty. W tej chwili głównym kontem osobistym stało się Konto dla Ciebie a warunki jego prowadzenia uległy znaczącym zmianom. Zastosowano tutaj podejście stające się coraz popularniejsze na rynku i uproszczono warunki uzyskania bezpłatności jego prowadzenia. Dodatkowo wystartowała promocja, w której zyskać można 200 zł premii za przeniesienie konta z innego banku, do 300 zł zwrotu za płatności za media oraz do 300 zł premii w związku z korzystaniem z usługi CAsaver (o tym jak działa opowiem dalej). Niestety nie można skorzystać ze wszystkich tych korzyści, ale tylko z jednej, którą sami wybierzemy. Dodatkowo zyskać można 50 zł w programie poleceń. Brzmi nieźle, więc sprawdźmy jakie są warunki akcji!

Kto może skorzystać z promocji?

W opisywanej akcji mogą wziąć udział właściwie wszystkie osoby. Regulamin przewiduje tylko jedno wykluczenie:

Z Promocji nie może skorzystać klient, który w okresie trwania Promocji był już Posiadaczem konta Indywidualnego, którego umowę wypowiedział w tym okresie.

Taki okres karencji jest nadzwyczaj krótki. Wszyscy byli klienci banku, którzy swoje konta zamknęli przed 10 kwietnia 2018 r. (to data startu promocji) mogą powrócić i zyskać premię w ramach opisywanej promocji 🙂
 
 

Jak przystąpić do promocji?

Możliwości przystąpienia do promocji jest kilka. Można to zrobić w placówce banku lub placówkach partnerskich, za pośrednictwem serwisu telefonicznego lub co chyba najwygodniejsze poprzez stronę internetową dostępną tutaj. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku i w tym okresie należy łącznie spełnić następujące warunki:
 
– zawrzeć umowę o konto osobiste;
– podpisać potwierdzenie przystąpienia do promocji wraz ze wskazaniem jednej z 3 dostępnych premii;
– zadeklarować stałe wpływy na konto przez okres wymagany dla wybranej premii;
– wypełnić i podpisać zlecenia przekazywania środków.
 
Jeśli chodzi o dwie ostatnie pozycje to bank wymaga złożenia deklaracji, w której wskażemy wysokość miesięcznych wpływów na konto. Należy pamiętać, że jest to deklaracja a nie zobowiązanie. Zatem po okresie promocji nie ma konieczności ich dalszego zapewniania. Zlecenie przekazywania środków jest natomiast dokumentem, w którym wskazujemy dane pracodawcy wraz z wnioskiem o przekazywanie wynagrodzenia na konto prowadzone w Credit Agricole. Jak wynika z doświadczeń w poprzednich tego typu promocjach prowadzonych przez bank, dokumentu tego ostatecznie nie trzeba było przekazywać pracodawcy a jedynie podpisać na potrzeby promocji. Jak będzie tym razem? Nie wiadomo.
 

200 zł za przeniesienie konta!

Pierwszą z dostępnych korzyści jest zdobycie 200 zł jednorazowej premii za przeniesienie konta z innego banku do Credit Agricole. Żeby ją zdobyć konieczne będzie najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy złożenie tzw. Wniosku z pełnomocnictwem. Jest to dokument, w którym upoważnia się bank do zamknięcia naszego rachunku w innym banku, jednocześnie wskazując nazwę banku, numer rachunku oraz podając nazwę pracodawcy, którego bank ma poinformować o zmianie rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Należy zadbać o to by podpis złożony pod tym dokumentem zgadzał się ze wzorem podpisu w banku prowadzącym konto, które chcemy przenieść. Dalej pozostanie nam już tylko zapewnienie zadeklarowanych wpływów. 100 zł otrzymamy jeśli przez 3 kolejne miesiące zapewnimy wpływy większe niż 1000 zł miesięcznie ale niższe niż 3000 zł. 200 zł natomiast zyskamy gdy wpływy te będą wyższe niż 3000 zł miesięcznie. Jako wpływy na konto zgodnie z regulaminem promocji uznane będą wszystkie wpływy gotówkowe oraz przelewy z rachunków nienależących do uczestnika (lub do których jest pełnomocnikiem) prowadzonych w Credit Agricole. Pierwszy wpływ musi nastąpić nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta. Może więc jest to dobra okazja by zamknąć posiadane lecz nieużywane konta w innych bankach?
 
 

Nawet 300 zł zwrotu za płatności za media!

Drugą z korzyści do wyboru jest możliwość uzyskania 5% zwrotu przez 12 kolejnych miesięcy za wszystkie płatności za media dokonane z nowoutworzonego konta. Uzyskać można zwrot za płatności za gaz, energię elektryczną, wodę bieżącą (w tym podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków), telewizję kablową lub satelitarną,  dostęp do Internetu, telefon komórkowy,  telefon stacjonarny. Przed pierwszą płatnością dla danego dostawcy konieczne będzie zdefiniowane odbiory w bankowości elektronicznej oraz przedstawienie tzw. Potwierdzenia płatności czyli np. faktury wystawionej na nazwisko uczestnika promocji. Dokument ten można przedstawić w oddziale banku lub wgrywając skan poprzez stronę internetową www.credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach. Zwrot będzie naliczony tylko w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym zapewnimy wpływy na nowoutworzone konto w wysokości min. 1000 zł. Co ciekawe nie ma miesięcznego limitu uzyskiwanego zwrotu, więc nic nie stoi na przeszkodzie żeby całą wysokość premii zyskać w miesiąc 🙂
 

Do 300 zł za korzystanie z usługi CAsaver!

Ostatnią z dostępnych korzyści jest możliwość zdobycia 300 zł w związku z korzystaniem z usług CAsaver. Czym jest ta usługa? Jest to po prostu zaokrąglanie końcówek wszystkich płatności dokonywanych kartą debetową  maksymalnie do pełnych 5 zł. Przykładowo jeśli nasze zakupy wyniosą 5,20 zł i zapłacimy za nie kartą, to taka płatność automatycznie zostanie zaokrąglona do pełnych 10 zł a pozostała kwota (w tym przypadku 4,80 zł) trafi na rachunek Oszczędam czyli po prostu konto oszczędnościowe. W promocji można uzyskać 50% premii za każde takie zaokrąglenie, ale nie więcej niż 25 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy. Zwrot będzie naliczony tylko w przypadku gdy w miesiącu poprzedzającym zapewnimy wpływy na nowoutworzone konto w wysokości min. 1000 zł oraz dokonamy transakcji bezgotówkowych kartą na min. 300 zł.
 

50 zł premii w programie poleceń!

Poza podstawową promocją z 3 korzyściami do wyboru równocześnie można skorzystać z programu poleceń by zyskać dodatkowe 50 zł. Żeby ją zdobyć trzeba podczas wypełniania wniosku o konto podać kod polecenia uzyskany od osoby będącej obecnym klientem banku. Osoba polecająca może taki kod wygenerować poprzez stronę www.credit-agricole.pl/polecam. O ile w podstawowej promocji okres wykluczenia dla byłych klientów jest bardzo krótki, o tyle w programie poleceń wynosi on już 265 dni (w takim czasie przed zawarciem umowy nie można było posiadać konta w Credit Agricole).
Po wysłaniu wniosku o konto mamy 30 dni na zawarcie samej umowy. Konieczne będzie również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń), a także zawrzeć umowę o bankowość internetową. Polecony otrzyma 50 zł jeśli w każdym z trzech miesięcy następujących po zawarciu umowy zapewni wpływy na konto o wartości in. 1000 zł (500 zł dla konta MOVE!) oraz wyda 300 zł kartą debetową  w formie transakcji bezgotówkowych.
 

Kiedy nastąpi przekazanie premii?

Z uwagi, iż w promocji występują różne rodzaje premii, różny też jest sposób i czas ich przekazywania. W przypadku pierwszej z nich – premii w wysokości 100 lub 200 zł za przeniesienie konta wypłata nastąpi na nowootwarte konto nie później niż na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po zapewnieniu przez uczestnika trzeciego wymaganego wpływu na konto. W przypadku 5% zwrotu za płatności, premia jest wypłacana natychmiast po zrealizowaniu promocyjnej płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. Tak szybka wypłata premii to niewątpliwie duża zaleta 🙂 Jeśli chodzi zaś o ostatnią z premii to będzie wypłacana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym spełnimy warunki promocji. Gdy dodatkowo skorzystamy z programu poleceń to polecający jak i polecony otrzymają dodatkową premię w wysokości 50 zł do końca miesiąca kalendarzowego po miesiącu spełnienia warunków programu.
 

A ile to wszystko kosztuje?

Jak wspomniałem na początku Credit Agricole wprowadził duże zmiany wśród dostępnych rodzajów kont. W tej chwili głównym rodzajem rachunku oraz upoważniającym do udziału w opisywanej promocji jest Konto dla Ciebie w wersji standardowej lub VIP. Większość klientów zapewne zainteresuje pierwszy z tych typów. Takie konto jest prowadzone za darmo pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu zanotowano wpływy na konto o wartości min. 1000 zł oraz wykonano jedną transakcję bezgotówkową kartą lub BLIKIEM (inaczej 7 zł miesięcznie). Dokładnie taki sam warunek zwolni nas z opłaty za kartę (w innym przypadku wyniesie ona 9 zł miesięcznie) oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce (inaczej 5zł za każda wypłatę). Tym samym warunki bezpłatności są proste do spełnienia a konto w Credit Agricole wreszcie nadąża za obecnymi trendami na rynku rachunków osobistych.
 
 
Pełny regulamin promocji znajdziesz tutaj a programu poleceń tutaj.
 

3% na koncie oszczędnościowym do 100 000 zł!

Na sam koniec dodam, że otwierając konto w Credit Agricole można dodatkowo skorzystać z podwyższonego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyniesie ono 3% dla środków do nawet 100 000 zł. Okres obowiązywania podwyższonego oprocentowania wynosi 4 miesiące od dnia otwarcia konta. Co ciekawe rachunek Oszczędzam jest jednym z nielicznych na rynku rachunków posiadających kwartalną kapitalizację odsetek.

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *