Aż 1700 dla przedsiębiorców za założenie rachunku firmowego w Alior Banku!

200 zł na start i nawet 1500 zł za aktywność w Alior Banku!

Ruszyła nowa promocja organizowana przez wydawcę serwisu bankier.pl oraz Alior Bank, w której można zdobyć 200 zł w gotówce w zamian za założenie iKonta Biznes i spełnienie kilku prostych warunków. Dodatkowo czeka nawet 1500 zł premii w równoległej promocji Alior Banku dla aktywnie korzystających z rachunku, co oznacza, że w sumie do zdobycia jest aż 1700 zł! To aktualnie jedna z najlepszych promocji kont firmowych na rynku!

Kto może skorzystać z promocji?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że promocja przeznaczona jest tylko dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo  przedsiębiorców  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  646). Dodatkowa promocja z premią w wysokości 1500 zł jest przeznaczona wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Tym samym np. posiadacze spółek muszą zadowolić się tylko podstawową premią w wysokości 200 zł. Ponadto w obu promocjach jest jeszcze jeden warunek. Nie mogą to być podmioty, które posiadają lub posiadały w Alior Banku jakikolwiek produkt firmowy (dla promocji z premią w wysokości 1500 zł) lub rachunek firmowy (w przypadku premii w wysokości 200 zł). Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie numeru NIP. Posiadanie produktów przeznaczonych dla klientów indywidualnych, np. konta osobistego nie stanowi problemu 😉

Czytaj także: Nawet 200 zł premii za otwarcie konta w Credit Agricole + 3% na koncie oszczędnościowym!

Jak przystąpić do promocji?

Jeśli spełniasz wymienione wyżej warunki to wystarczy, że zarejestrujesz się na dedykowanej stronie promocji i za jej pośrednictwem złożysz wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu spełnienia warunków w ramach promocji. Czas na wysłanie wniosku upływa 12 października 2020 r. Na zawarcie samej umowy będziemy mieć z kolei 30 dni od momentu wysłania wniosku o konto, ale nie dłużej niż do 12 listopada 2020 r. Do wyboru są dwie opcje finalizacji umowy: przelew weryfikacyjny z innego banku, w którym uczestnik posiada konto osobiste lub podpisanie umowy za pośrednictwem kuriera.

Czytaj także: 200 zł na Allegro w prostej promocji banku PKO BP!

200 zł na start za zapewnienie wpływu na konto!

Premia na start będzie przyznana jeśli w ciągu pierwszych 60 dni od zawarcia umowy o konto, ale nie później niż do 11 stycznia 2021 r. zapewnisz wpływ środków, w łącznej wysokości co najmniej 500 zł. Jak widać warunek nie jest wyśrubowany, tym bardziej, że wpływ można zrealizować w dowolny sposób, np. poprzez przelew z naszego konta w innym banku. Wszyscy, którzy spełnią warunki promocji otrzymają do 1 lutego 2021 r. wiadomość email z informacją o przyznaniu premii. Wtedy też będzie konieczne w ciągu 5 dni roboczych wprowadzenie na stronie promocji swoich danych, w tym numeru rachunku bankowego założonego w ramach opisywanej akcji. Sama wypłata premii nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu poinformowania uczestników o spełnieniu warunków promocji.

Czytaj także: Lubię to polecam – 6 edycja programu poleceń w Banku Millennium!

Nawet 1500 zł premii za aktywne korzystanie z konta!

Premia na start w wysokości 200 zł to jednak nie wszystko. Równocześnie można zyskiwać nagrody za aktywne korzystanie z konta. Bank premiuje różnego rodzaju aktywności, każdemu przyporządkowując różną wysokość nagrody. Bonusy będą jednak przyznawany tylko w miesiącach, w których wykonasz min. 4 płatności kartą (za wyjątkiem pierwszego miesiąca, w którym założono rachunek). W jednym miesiącu można zdobyć maksymalnie 125 zł premii. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie aktywności premiowane przez bank:

30 zł miesięcznie za przelew do ZUS lub US –  premia przyznawana jest za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS (przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych), min. kwota przelewu to 250 zł lub za pierwszy w miesiącu przelew do US (przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych), min. kwota przelewu to 500 zł;

10 zł miesięcznie za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro;

10 zł miesięcznie za transakcje bezgotówkowe kartą – żeby otrzymać premię konieczne będzie dokonanie i rozliczenie transakcji kartą o wartości co najmniej 500 zł. Pod uwagę nie będą brane transakcje dokonane w punktach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC: 7995 (kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne); 8999 (profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna); 4111 (m.in. usługi transportowe); 6012 (instytucje finansowe); 6211 (brokerzy ubezpieczeniowi); 6051 (przekazy pieniężne w instytucjach finansowych); 4829 (internetowe przekazy pieniężne); 4900 (narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne);

15 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku – naliczana  jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł (jest to inna promocja związana z zakupem urządzenia w Polskim Centrum Kas Fiskalnych);

do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku – tutaj wysokość premii zależy od tego ile środków będzie przechowywane ba rachunku: do 2500,00 zł  – 0 zł;  od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł – 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł – 10 zł; od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł – 20 zł; od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł – 40 zł; od 100 000,01 zł do 150 000,00 zł – 50 zł; 150 000,01 i więcej – 60 zł

Jak liczone będzie to saldo? Odpowiedź znajdziemy w regulaminie:

Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes lub Rachunku 4×4 i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tych Rachunków) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym Rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł. Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest Premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku.

Podsumowując, zdobycie maksymalnej premii nie będzie łatwe. Ale jeśli przyjmiemy, że uczestnik w każdym z miesięcy wykona przelew do ZUS lub US oraz wykona transakcje kartą, to już zgarnie 40 zł miesięcznie i 480 zł rocznie. Jeśli do tego dojdzie średniomiesięczne saldo na rachunku na poziomie  10 000,01 zł lub większym, to razem otrzymywać będzie 50 zł miesięcznie i 600 zł rocznie. Każdy sam musi przeanalizować, które premie będzie w stanie zdobyć. Premie będą wypłacane w wysokości zgodnej z warunkami, które spełni uczestnik, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który należna jest premia.

Czytaj także: Jak skutecznie dochodzić swoich praw w sporze z bankiem?

iKonto Biznes – prześwietlenie oferty!

Konta dla przedsiębiorców zazwyczaj nie są tak tanie jak dla osób fizycznych. Tym razem jednak nie jest tak źle 😉 Zakładając konto w ramach promocji zagwarantowane jest bezwarunkowo darmowe prowadzenia konta. Darmowe są również wszystkie przelewy dokonywane w bankowości internetowej (w tym przelewy do ZUS i US). Za darmo można korzystać z 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu. Bank pobiera jednak opłaty za smsy autoryzujące transakcje, w wysokości 0,20 zł, ale pierwszych 10 smsów miesięcznie jest darmowych. Karta debetowa do rachunku może kosztować 8 zł, ale wystarczą 4 transakcje kartą by jej uniknąć. Zachęcam do samodzielnego przejrzenia Tabeli Opłat i Prowizji i zweryfikowania jakie są opłaty za operacje, które planujemy wykonywać.

Skorzystaj z promocji!

Dokumenty:

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *