Aż 1620 zł dla przedsiębiorców za założenie konta w Alior Banku!

Nawet 1620 zł dla przedsiębiorców
Ponownie dostępna jest promocja organizowana wspólnie przez Alior Bank i wydawcę serwisu Bankier.pl, w której zyskać mogą przedsiębiorcy. Zakładając konto firmowe iKonto Biznes oraz spełniajac dodatkowe warunki można zdobyć nawet 1620 zł (120 od Bankier.pl i 1500 zł bezpośrednio od Alior Banku)! Tej wielkości premie rzadko pojawiają w promocjach bankowych, dlatego tym bardziej warto rozważyć swój udział w akcji. Zapraszam na szczegółowe prześwietlenie tej oferty!


Kto może skorzystać z promocji?

Przede wszystkim jak pisałem we wstępie z promocji mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo  przedsiębiorców  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  646). Zatem zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i różnego rodzaju spółki, zarówno osobowe jak i kapitałowe są uprawnione do wzięcia udziału w akcji. Jest jednak drugi warunek. Nie mogą to być podmioty, które posiadają lub posiadały w Alior Banku jakikolwiek produkt (dla zdobycia 120 zł od Bankier.pl wystarczy, że nie będzie to rachunek firmowy, pozostałe produkty nie są wykluczone). Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie numeru NIP. Jeśli bank nie będzie miał go w bazie to znaczy, że możesz założyć wspomniane konto firmowe w ramach akcji.

Jak przystąpić do promocji?

Jeśli spełniasz wymienione wyżej warunki to wystarczy, że zarejestrujesz się na dedykowanej stronie promocji i za jej pośrednictwem złożysz wniosek o iKonto Biznes, wyrażając przy tym zgodę na ujawnienie organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu otwarcia spełnienia  warunków w ramach promocji. Czas na wysłanie wniosku upływa 15 października 2018 r., chociaż regulamin zastrzega, że termin ten może zostać wydłużony. Na zawarcie samej umowy będziemy mieć z kolei 30 dni od momentu wysłania wniosku o konto, ale nie dłużej niż do 15 listopada 2018 r.

120 zł na start za zapewnienie wpływu na konto!

Pierwsza premia na start będzie przyznana jeśli w ciągu pierwszych 60 dni od zawarcia umowy o konto zapewnisz wpływ środków, w łącznej wysokości co najmniej 500 zł. Jak widać warunek nie jest wyśrubowany, tym bardziej, że wpływ można zrealizować w dowolny sposób, np. poprzez przelew z naszego konta w innym banku. Wszyscy, którzy spełnią warunki promocji otrzymają do 28 lutego 2019 r. wiadomość email z informacją o przyznaniu premii. Wtedy też będzie konieczne w ciągu 5 dni roboczych wprowadzenie na stronie promocji swoich danych, w tym numeru rachunku bankowego założonego w ramach opisywanej akcji. Sama wypłata premii nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania uczestników o spełnieniu warunków promocji.

1500 zł premii za aktywne korzystanie z konta!

Promocja z premią w wysokości 120 zł na start to nie wszystko. Równocześnie można skorzystać z innej akcji, w której wartość możliwych do zdobycia nagród jest znacznie wyższa. Ale uwaga, z tej promocji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (odpadają zatem spółki). Zdobyć można nawet 1500 zł ciągu pierwszych 12 miesięcy od założenia konta. Bank premiuje różnego rodzaju aktywności, każdemu przyporządkowując różną wysokość nagrody. W jednym miesiącu można zdobyć maksymalnie 125 zł premii. Poniżej przedstawiam szczegółowe zestawienie aktywności premiowane przez bank:
25 zł miesięcznie za przelew do ZUS  premia przyznawana jest za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS (przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych), min. kwota przelewu to 250 zł;
25 zł miesięcznie za przelew do US – premia przyznawana jest za pierwszy w miesiącu przelew do US (przelewem krajowym; nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych), min. kwota przelewu to 500 zł;
10 zł miesięcznie za przelew SEPA w wysokości co najmniej 100 euro (z tego  bonusu nie do końca opłaca się korzystać biorąc pod uwagę koszty przewalutowania transakcji;
10 zł miesięcznie za pierwszy przelew natychmiastowy w wysokości co najmniej 500 zł (5 pierwszych przelewów natychmiastowych miesięcznie jest darmowych);
10 zł miesięcznie za transakcje bezgotówkowe kartą – żeby otrzymać premię konieczne będzie dokonanie i rozliczenie transakcji kartą o wartości co najmniej 500 zł. Pod uwagę nie będą brane transakcje dokonane w punktach, w których terminal płatniczy ma przypisany jeden z poniższych kodów MCC: 7995 (kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne); 8999 (profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna); 4111 (m.in. usługi transportowe); 6012 (instytucje finansowe); 6211(brokerzy ubezpieczeniowi); 6051(przekazy pieniężne w instytucjach finansowych); 4829 (internetowe przekazy pieniężne); 4900 (narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne);
10  miesięcznie zł za skorzystanie z oferty terminali za pośrednictwem Alior Banku – wymagany jest wpływ min. 5000 zł z tytułu przetworzenia transakcji kartowych zrealizowanych za pośrednictwem terminala;
5 zł za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku – naliczana  jeżeli  na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł (jest to inna promocja związana z  zakupem urządzenia w Polskim Centrum Kas Fiskalnych);
do 60 zł za średniomiesięczne saldo na rachunku – tutaj wysokość premii zależy od tego ile środków będzie przechowywane ba rachunku: do 2500,00 zł  – 0 zł;  od 2 500,01 zł do 10 000,00 zł – 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000,00 zł – 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000,00 zł – 30 zł; od 50 000,01 zł – 60 zł
Jak liczone będzie to saldo? Odpowiedź znajdziemy w regulaminie:

Średniomiesięczne saldo jest obliczane jako iloraz sumy sald księgowych na Rachunku Uczestnika (iKonto Biznes i rachunkach pomocniczych Uczestnika otwartych do tego rachunku) na koniec każdego dnia kalendarzowego, w którym prowadzony był Rachunek Uczestnika, w danym miesiącu kalendarzowym oraz liczby dni w miesiącu kalendarzowym, za który obliczana jest wysokość Premii, w których prowadzony był Rachunek Uczestnika. W miesiącu, w którym rachunek został otwarty lub zamknięty, średniomiesięczne saldo zawsze obliczane jest za wszystkie dni miesiąca kalendarzowego, a za te dni w miesiącu, w których rachunek nie był prowadzony, przyjmuje się saldo księgowe równe 0 zł.  Środki na bieżących rachunkach walutowych Uczestnika przeliczane są na złote po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego z ostatniego roboczego dnia miesiąca, za który należna jest premia. Do średniomiesięcznego salda nie są wliczane środki Uczestnika ulokowane na rachunkach Lokat terminowych i rachunkach lokacyjnych Uczestnika, środki na rachunkach osobistych Uczestnika w Banku, środki pochodzące z finansowania Klienta w Banku.

Podsumowując, zdobycie maksymalnej premii nie będzie łatwe. Ale jeśli przyjmiemy, że uczestnik w każdym z miesięcy wykona przelew do ZUS i US oraz przelew natychmiastowy, to już zgarnie 60 zł miesięcznie i 720 zł rocznie. Jeśli do tego dojdą transakcje kartą oraz trochę ponad 10 000 zł na rachunku, to razem otrzymywać będzie 85 zł miesięcznie i 1020 zł rocznie. Każdy sam musi przeanalizować, które premie będzie w stanie zdobyć.

Kiedy nastąpi przekazanie nagród?

Premie będą wypłacane w wysokości zgodnej z warunkami, które spełni uczestnik, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu za który należna jest premia. Co ważne, w przeciwieństwie do ofert dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym przypadku zarówno premia w wysokości 120 zł na start jak i kolejne premie za aktywność stanowią przychód, który należy opodatkować zgodnie z zasadami stosowanymi w danym przedsiębiorstwie.

 

iKonto Biznes – prześwietlenie oferty

Konta dla przedsiębiorców zazwyczaj nie są tak tanie jak dla osób fizycznych. Tym razem jednak nie jest tak źle 😉 Zakładając konto w ramach promocji zagwarantowane jest bezwarunkowo darmowe prowadzenia konta. Darmowe są również wszystkie przelewy dokonywane w bankowości internetowej (w tym przelewy do ZUS i US). Za darmo można korzystać z 5 przelewów natychmiastowych w miesiącu. Bank pobiera jednak opłaty za smsy autoryzujące transakcje, w wysokości 0,20 zł, ale pierwszych 10 smsów miesięcznie jest darmowych. Karta debetowa do rachunku może kosztować 8 zł, ale wystarczą 4 transakcje kartą by jej uniknąć. Zachęcam do samodzielnego przejrzenia Tabeli Opłat i Prowizji i zweryfikowania jakie są opłaty za operacje, które planujemy wykonywać.
 
Dokumenty:

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *