100 zł zwrotu za rachunki telefoniczne oraz 100 zł zwrotu za OC w PZU w promocji konta osobistego w banku PEKAO!

100 zł zwrotu za OC w PZU
Bank PEKAO nie należy do grona banków często oferujących promocje z dodatkową premią dla nowych klientów. W ostatnich latach takie okazje można było policzyć na palcach jednej ręki. Wraz z wprowadzeniem do oferty nowego rodzaju konta osobistego – Konta Przekorzystnego, pojawiła się jednak okazja na dodatkową nagrodę. Zdobyć można 100 zł w formie zwrotów za rachunki telefoniczne oraz 100 zł zwrotu za OC zakupione w PZU. Jeśli do tego dołożymy konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 2,7%, darmową kartę wielowalutową oraz bardzo proste warunki zwolnienia z opłaty za konto i kartę, to okazuje się, że mamy bardzo ciekawy pakiet korzyści 🙂 Dziś piszę w jaki sposób skorzystać z każdej z nich!

 

Kto może skorzystać z promocji?

Choć mamy tak naprawdę dwie osobne promocje (ze zwrotem za rachunki telefoniczne i za zwrotem za OC w PZU), to opis tego kto może z nich skorzystać jest dokładnie taki sam 🙂 Tym samym osoba, która chce wziąć udział w akcji musi spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:
– do 31.12.2017 r. nie zawarła umowy o żadną usługę w banku PEKAO;
– od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. nie posiadała w banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN;
– od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. posiadała w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w
PLN, na którym, w każdym miesiącu tego okresu średnie miesięczne saldo wynosiło od 0 PLN do 50 PLN.
 
 

Jak przystąpić do promocji?

Aby skorzystać z opisywanych korzyści koniecznie będzie posiadanie Konta Przekorzystnego w banku PEKAO S.A. Wniosek o jego założenie można złożyć np. tutaj. Po wypełnieniu formularza, bank skontaktuje się w celu umówienia wizyty w najbliższej placówce, w celu przeprowadzenia niezbędnych formalności związanych z podpisaniem umowy. Czas na sfinalizowanie całego procesu upływa 30 czerwca 2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli 25 000 uczestników promocji ze zwrotem za zakup OC w PZU oraz 40 000 uczestników promocji ze zwrotem za rachunki telefoniczne. O wyczerpaniu puli bank poinformuje na swojej stronie internetowej, ale z uwagi na ich wielkość możliwe jest, że jej przekroczenie w ogóle nie nastąpi 🙂
 

100 zł zwrotu za rachunki telefoniczne!

Aby skorzystać ze zwrotu w wysokości 7% wartości brutto faktur wystawianych przez Operatora Telekomunikacyjnego przez okres kolejnych 12 miesięcy (ale nie więcej niż 100 zł) konieczne będzie spełnienie następujących warunków:
– posiadanie Konta Przekorzystnego przez cały okres danego miesiąca kalendarzowego za który naliczany jest zwrot;
– zapewnienie jednorazowego wpływu w wysokości co najmniej 500 zł (może to być przelew z konta uczestnika  innym banku) oraz co najmniej jednej płatności bezgotówkowej kartą lub przy pomocy aplikacji mobilnej PeoPay w danym miesiącu;
– ustanowienie polecenia zapłaty za faktury wystawione przez Operatora. Tym samym to bank będzie samodzielnie regulował nasze zobowiązanie na podstawie faktur bezpośrednio otrzymywanych od firmy telekomunikacyjnej. Uwaga, faktury muszą być wystawione na imię i nazwisko uczestnika promocji i nie mogą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
Co ciekawe, nie ma miesięcznego limitu zwrotu jakie można uzyskać w tej promocji, co oznacza, że maksymalny zwrot w wysokości 100 zł można zyskać nawet w jeden miesiąc 🙂
 

100 zł zwrotu za OC w PZU!

Posiadając Konto Przekorzystne można też skorzystać z drugiej z ofert promocyjnych banku. Wystarczy, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dokonamy zakupu polisy OC w PZU, dotyczącej pojazdu, którego jesteśmy właścicielem ze składką o wartości minimum 200 zł i pokażemy w banku dokument potwierdzający zawarcie umowy polisy OC. Jeśli w ciągu 6 miesięcy kalendarzowych liczących od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przystępujemy do promocji zapewnimy jednorazowy wpływ w wysokości co najmniej 500 zł (może to być przelew z konta uczestnika  innym banku) oraz co najmniej jedną płatność bezgotówkową kartą lub przy pomocy aplikacji mobilnej PeoPay w każdym z tych miesięcy, to premia będzie nasza.
 

Kiedy nastąpi przekazanie premii?

Jeśli chodzi o zwroty za rachunki telefoniczne to ten będzie dokonywany do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełniono warunki promocji. Jeśli w danym miesiącu jakiś warunek nie zostanie spełniony, to zwrot nie zostanie wypłacony, lecz nie odbiera to możliwości jego zdobywania w kolejnych miesiącach.
 
Natomiast zwrot za zawarcie ubezpieczenia OC w PZU nastąpi do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia warunków promocji.
 

2,7 % na koncie oszczędnościowym przez 180 dni!

Dodatkowo zakładając Konto Przekorzystne w PEKAO można również załapać się na podwyższone oprocentowanie konta oszczędnościowego. Obowiązywać ono będzie przez okres 180 dni od dnia zawarcia umowy o konto oszczędnościowe Dobry Zysk. Minus? Podwyższone oprocentowanie będzie obowiązywało tylko do kwoty 10 000 zł.
 
 

A ile to wszystko kosztuje?

Spójrzmy jeszcze na Tabelę Opłat i Prowizji. Jakich opłat możemy się spodziewać, zakładając Konto Przekorzystne? Miesięczna opłata za prowadzenie konta może wynieść 6 zł a za kartę 3 zł, ale wpływ 500 zł w danym miesiącu oraz jedna płatność bezgotówkowa kartą lub aplikacją mobilną PeoPay powoduje, że nie będą one naliczane. Te same warunki umożliwiają również darmową wypłatę środków ze wszystkich bankomatów w kraju. Osoby do 26 roku życia są z tych warunków zwolnione – dla nich rachunek jest prowadzony bezpłatnie. Jak łatwo zauważyć, warunki bezpłatności konta i karty są zbieżne z warunkami promocji 🙂 Dodatkowo można skorzystać z korzyści karty wielowalutowej. Otwierając dodatkowo wybrane rachunki w EUR, USD, GPB lub CHF można płacić bezpośrednio w danej walucie przy pomocy karty do rachunku w PLN. Bank sam rozpozna walutę transakcji i pobierze środki z danego rachunku walutowego. Nie jest to na pewno tak wygodne rozwiązanie jak Revolut, o którym pisałem tutaj, ale zawsze można skorzystać z tej opcji jako konto przeznaczone do wypłat gotówki z bankomatów. W przeciwieństwie do Revolut tutaj nie ma limitów miesięcznych takich wypłat 😉
 
 

 

Pełny regulamin promocji ze zwrotami za rachunki telefoniczne znajdziesz tutaj, regulamin promocji ze zwrotem za OC w PZU tutaj, regulamin podwyższonego oprocentowania konta oszczędnościowego tutaj a Tabelę Opłat i Prowizji tutaj.

Może Ci się także spodobać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *